Ιησούς, όμορφο όνομα

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus name above all names (1974)
Έτος μετάφρασης:1976
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιησούς, όμορφο όνομα,
ευλογημένο και θαυμαστό.
Εμμανουήλ, ο Θεός μεθ΄ημών,
είν΄ σωτηρία και ιλασμός.