Ιησού, ω τι Ονομα γλυκό

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus You're the sweetest name of all (1980)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιησού, ω τι Ονομα γλυκό.
Ιησού, πάντα μ΄ ακους σαν Σου μιλώ.
Ιησού, με ανορθώνεις σαν χτυπώ.
Ω, τι Ονομα, Ονομα γλυκό.

Ιησού, το Ονομά Σου αγαπώ.
Ιησού, να δοξάζω, να υμνώ.
Ιησού, πάντα να ομολογώ.
Ω, τι Ονομα, Ονομα γλυκό.