Ιησού τη δόξα Σου θα ψάλλουμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Ascribe greatness
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιησού τη δόξα Σου θα ψάλλουμε,
θα πούμε σ΄όλους γιατί σταυρώθηκες.
Το χρέος πλήρωσες με το αίμα Σου
και πάλι πήγες, ψηλά στους ουρανούς.

Ποτέ δεν έπαψες, για με να μεσιτεύεις,
πόσο αλήθεια μ΄ αγαπάς.
Ποτέ δεν έπαψες, για με να μεσιτεύεις,
πόσο αλήθεια μ΄ αγαπάς.