Ιησού μου, σωτήρα

Τίτλος πρωτοτύπου:Shout to the Lord (1993)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιησού μου, σωτήρα,
άλλος δεν είν΄ σαν Εσέ,
κάθε στιγμή δοξολογώ
τα έργα της αγάπης Σου.
Είσαι για μένα καταφύγιο,
φρούριο και δύναμη,
κάθε πνοή μεσ΄ απ΄ τη ψυχή
Εσένα θα δοξολογεί.

Επωδός
Φωνάξτε στον Κύριο όλη η γη.
Του ανήκει η δύναμη, δόξα, τιμή.
Βουνά προσκυνούν, τα νερά βρυχούν
στο όνομά του Ιησού.
Τα έργα Σου με γεμίζουν χαρά.
Εσέ αγαπώ και με Σε θα σταθώ.
Οι υποσχέσεις Σου είναι πολύτιμες.