Ιδού εγώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Here I am (1982)

Επωδός
Ιδού εγώ πλήρως διαθέσιμος,
τον Κύριο θα υπηρετώ.

Οι αγροί γεμάτοι από καρπό
μα οι εργάτες λιγοστοί,
τον εαυτό μου δίνω για το θερισμό
για Σε κάθε πολύτιμης ψυχής.

Η ώρα ήρθε στο έθνος μας
για έργα με εξουσία και δύναμη,
ο Κύριος ζητάει πρόθυμο λαό
μαζί μ’ Αυτόν να πάρει τη νίκη.

Το αλάτι εμείς θα γίνουμε γι’ αυτή τη γη,
στο σκοτάδι θα λάμψουμε σαν φως.
Ο Θεός ζητάει ένα ξεχωριστό λαό
να φανερώσει της αλήθειας Του το φως.