Η δύναμις μου είναι

Τίτλος πρωτοτύπου:The joy of the Lord (1971)
Έτος μετάφρασης:1977
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η δύναμις μου είναι του Κυρίου η χαρά. (3)
Η δύναμις μου του Θεού η χαρά.

Χαρά, χαρά, χαρά, χαρά, Θεού χαρά. (3)
Η δύναμις μου του Θεού η χαρά.

Το ύδωρ της ζωής μου δίνει ο Χριστός.
Τον άρτο της ζωής μου τον παρέχει Αυτός.
Και ούτε θα διψάω, ούτε θα πεινώ,
διότι τώρα έχω τον Χριστό.