Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά

Τίτλος πρωτοτύπου:The joy of the Lord (1971)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1979

Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά, (3x)
η δύναμή μας είναι ο Χριστός.

Μου δίνει ζωντανό νερό και δεν διψάω πια, (3x)
η δύναμή μας είναι ο Χριστός.

Γεμίζει τη καρδιά μου και γελάω χα, χα, χα (3x)
η δύναμή μας είναι ο Χριστός.

Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά,
μου δίνει ζωντανό νερό και δεν διψάω πια,
γεμίζει τη καρδιά μου και γελάω χα, χα, χα,
η δύναμή μας είναι ο Χριστός.