Γιατί να το κρύψω

Τίτλος πρωτοτύπου:To God be the glory (1875)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ,
βαθιά στην καρδιά μου Αυτόν αγαπώ.
Αυτόν και λατρεύω. Ποιός άλλος στη γη
για μένα μπορούσε Σταυρό να δεχθεί;

Επωδός
Στον Χριστό, ναι, γι' Αυτόν
η καρδιά μου χτυπά.
Στον Χριστό, ναι, γι' Αυτόν
η ζωή μου μιλά.
Αυτόν και λατρεύω.
Ποιός άλλος στη γη
για μένα μπορούσε
Σταυρό να δεχθεί;

Γιατί να το κρύψω, παντού ν' ακουσθεί,
και όλοι να μάθουν πως έχω σωθεί.
Η μαύρη ζωή μου εγέμισε φως,
χαρά και ειρήνη μου δίνει ο Χριστός.

Γιατί να το κρύψω, δεν κρύβεται αυτό,
πως έχει η ζωή μου αλλάξει εντελώς.
Το βλέπουνε όλοι, το βλέπω κι εγώ:
ο πόνος εχάθη και ζει ο Χριστός.