Φεύγοντας ο Ιησούς

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus never fails (1927)
Έτος μετάφρασης:1959

Φεύγοντας ο Ιησούς απ' τον κόσμο αυτό,
άφησε μια εντολή για κάθε πιστό.

Επωδός
Θέλω και εγώ, θέλω και εγώ
να δουλέψω στον αγρό,
ναι, θέλω και εγώ.

Του Χριστού το άγγελμα πρέπει ν' ακουστεί,
όσο είναι ο καιρός, σ' όλη μας τη γη.

Ξέρω άλλ' αδέρφια μου που και τη ζωή
στον αγρό προσφέρανε με χαρά πολλή.

Κάθε τι όσο μικρό, που απ' την καρδιά,
στον Χριστό προσφέρουμε, πόσο το εκτιμά!

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ