Ευλογημένοι είναι (Ο Θεός κυβερνά)

Τίτλος πρωτοτύπου:Our God reigns (1974)
Έτος μετάφρασης:1978

Ευλογημένοι είναι όσοι φέρνουνε
νέα καλά, καλά.
Ευαγγελίζονται ειρήνη και χαρά,
ο Θεός κυβερνά, ο Θεός κυβερνά.
Ο Θεός κυβερνά.