Ευλογείτε τον Κύριο

Τίτλος πρωτοτύπου:Come bless the Lord (1966)
Έτος μετάφρασης:1975
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ευλογείτε τον Κύριο
πάντες δούλοι του Κυρίου,
οι ιστάμενοι την νύκτα
εις τον οίκο του Κυρίου.

Υψώσατε τας χείρας σας εις τα άγια.
Ευλογείτε τον Κύριο,
ευλογείτε τον Κύριο.