Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών

Τίτλος πρωτοτύπου:Tochter Zion (1847)

Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών,
χαίρε και αγάλλου, Ιερουσαλήμ,
νυν ο βασιλεύς Σου έρχεται προς σε,
φέρων σοι ειρήνην, δόξαν και ισχύν.

Επωδός
Ευφράνθητι, ω, θύγατερ Σιών,
χαίρε και αγάλλου, Ιερουσαλήμ.

Άρχων ειρήνης, του Δαβίδ υιέ,
αιωνία έστ’ η βασιλεία Σου.
Εν δικαιοσύνη και ευθύτητι
θέλεις τον λαόν Σου πάντοτ’ οδηγεί.

Εν τοις υψίστοις δόξα τω Θεώ,
τρισευλογημένος ο ερχόμενος
εν ονόματι Κυρίου του Θεού,
βασιλεύς Χριστός του οίκου Ισραήλ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ