Ευφράνθητε λαοί

Τίτλος πρωτοτύπου:Christ arose (1874)
Μετάφραση:

Ευφράνθητε λαοί «Χριστός ανέστη»
υµνήσουµε Αυτόν, νυν και αεί.

Επωδός
Από του τάφου των νεκρών
ανεστήθη ο σωτήρ ηµών,
θριαµβεύσας υπεράνω των εχθρών
Κ' εσαεί να ζει µεθ’ όλων των πιστών,
εσαεί να ζει µεθ’ όλων των πιστών,
εσαεί, εσαεί, αλληλούια εσαεί.

Μάτην εφύλαττον, Χριστού τον τάφον,
µάτην εφύλαττον, σώµα Αυτού.

Ενδόξως έθραυσε, δεσµά του Άδου,
ανέστη νικητής, ω τι χαρά.

Πάντες βοήσωμεν Χριστός ανέστη
παντού κηρύξωμεν Αυτός σωτήρ.