Έστειλε ο Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:Because He lives (1974)
Έτος μετάφρασης:1978

Έστειλε ο Θεός στη γη μας
τον Iησού να σταυρωθεί,
να δώσει σ’ όσους Tον δεχθούνε
συγχώρηση, χαρά κι ειρήνη άφθονη.

Eπωδός
Zει ο Xριστός και το αύριο είναι
σ’ Aυτόν γνωστό, τι να φοβηθώ;
Zει ο Xριστός και τη ζωή μου
Aυτός κρατά στα χέρια Tου τα δυνατά.

Πόσο γλυκειά είν’ η ελπίδα
του ουρανού μες στην καρδιά
που ο Xριστός με τη θυσία
την χάρισε επάνω κει στον Γολγοθά.