Έρχομαι στο θρόνο Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:I lift my hands
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έρχομαι στο θρόνο Σου
για να δω τη δόξα Σου
βασιλιά, κύριε, Θεέ.

Σε Σένα Ιησού Χριστέ
προσφέρω τη θυσία μου,
δέξου τώρα Κύριε
λατρεία απ’ την καρδιά μου.
Σε αγαπώ, Ιησού, Σε προσκυνώ.