Έρχεται ο σωτήρας μας

Τίτλος πρωτοτύπου:Joy to the world (1719)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:2019

Έρχεται ο σωτήρας μας
και κάθε μια ψυχή
ας ετοιμάσει με χαρά
θερμή υποδοχή. (3)

Θα βασιλέψει ο Χριστός
ας ψάλλουν οι πιστοί.
Από ξηρά κι ωκεανούς
χαρά ας αντηχεί.(3)

Θλίψεις κραυγές και στεναγμοί
ας πάψουν εντελώς.
Ο Κύριος μας ευλογεί
για μας είναι καλός.(3)

Με χάρη και αλήθεια
τον κόσμο διοικεί,
την θαυμαστή αγάπη Του
το σύμπαν ας υμνεί.(3)

Ερχεται ο σωτήρας μας
και κάθε μια ψυχή
ας ετοιμάσει με χαρά
θερμή υποδοχή. (3)