Έρχεται η στιγμή

Τίτλος πρωτοτύπου:Soon and very soon (1976)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έρχεται η στιγμή που θα δω τον Λυτρωτή.
Έρχεται γοργά και θα δω τον Λυτρωτή.
Έρχεται η στιγμή που θα δω τον Λυτρωτή.
Αλληλούια, αλληλούια
Σαν δω τον Λυτρωτή.

Τι γλυκιά χαρά! σαν θα δω τον Λυτρωτή. (x3)
Αλληλούια, αλληλούια
Σαν δω τον Λυτρωτή.

Τι πλατιά ζωή! σαν θα δω τον Λυτρωτή. (x3)
Αλληλούια, αλληλούια
Σαν δω τον Λυτρωτή.