Έρχετ' ο Χριστός μας

Τίτλος πρωτοτύπου:Soon and very soon (1976)
Έτος μετάφρασης:1980

'Ερχετ' ο Χριστός μας
σύντομα στη γη. (τρις)
Αλληλούια, αλληλούια,
τι ένδοξη στιγμή.

Θα μας παραλάβει
ψηλά στον ουρανό. (τρις)
Αλληλούια, αλληλούια,
έρχετ΄ο Χριστός.

Δεν θα υπάρχει πόνος
ψηλά στον ουρανό. (τρις)
Αλληλούια, αλληλούια,
έρχετ΄ο Χριστός.

Δεν θα υπάρξει θλίψη
ψηλά στον ουρανό. (τρις)
Αλληλούια, αλληλούια,
τι ένδοξη στιμγή.