Εψάλλετο πάντα

Τίτλος πρωτοτύπου:Prophetic truth (1911)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εψάλλετο πάντα, προείπε το Πνεύμα,
το τέλος πλησίαζει να ’ρθει.
Σκοτάδι κι αιρέσεις θα αφανισθούνε
στο φως το λαμπρό της αυγής.

Επωδός
Ω δόξα σ’ Αυτόν τον σωτήρα Χριστό,
το σκότος παρήλθε και λάμπει το φως
και όλοι καλούνται να ’ρθουν στη Σιών.

Γεμάτοι με Πνεύμα, Χριστού πανοπλία,
ντυθήκαμε όλοι Αυτόν.
Υψώνουμε πάντα Χριστού σωτηρία,
κηρύττουμ’ Αυτόν αρχηγό.

Ελεύθεροι τώρα μακριά Βαβυλώνας
στη δόξα που δίνει ο Χριστός.
Χαιρόμαστε όλοι, χαιρόμαστε πάντα
που μας ελευθέρωσ’ Αυτός.

Το όραμα τώρα προφήτη θα γίνει,
που είμαστε μες στη Σιών.
Ελεύθεροι τώρα δοξάζουμε όλοι,
ω, δόξα, τιμή στο Θεό.

Τα δένδρα βλαστάνουν, το θέρος εγγίζει,
ο λόγος μας δίνει το φως.
Σημεία του κόσμου μας δείχνουν πως είναι
πλησίον να έλθει ο Χριστός.