Ένδυμα λευκό

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 18
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ένδυμα λευκό, όργανο χρυσό,
ένα παλάτι, ένα στέφανο,
αληθινή χαρά, ουράνιο θησαυρό,
εκεί δίν' ο Χριστός μας.
Είναι σωτήρας μου, με αγάπησε,
πλήρωσ’ ακριβά για μένα στο σταυρό,
μέσα στην αγάπη Του με ελευθέρωσε
και τώρα ζω στο φως Του.

Επωδός
Και βαδίζω, βαδίζω ευτυχής,
βαδίζω ευτυχής, βαδίζω ευτυχής
και βαδίζω, βαδίζω ευτυχής,
βαδίζω ευτυχής στον ουρανό.

Την Κυριακή ευτυχής,
Δευτέρα με χαρά,
την Τρίτη έχω πάντοτε
ειρήνη στην καρδιά,
Τετάρτη ολημερίς
και Πέμπτη ζω στο φως,
Παρασκευή και Σάββατο
στη γη είν’ ο ουρανός.