Ενθουσιάσου

Τίτλος πρωτοτύπου:Get all excited (1972)
Έτος μετάφρασης:1979

Ενθουσιάσου και πες στον κόσμο,
ο Χριστός μας ζει.
Ενθουσιάσου και πες στον κόσμο,
σώζει αμαρτωλούς.
Ενθουσιάσου και πες στον κόσμο,
πάλι έρχεται,
βασιλεύει και πάντα θα ζει,
ναι θα ζει.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ