Έλα Χριστέ

Τίτλος πρωτοτύπου:Come into my heart, o Lord Jesus (1924)
Έτος μετάφρασης:1979

Έλα Χριστέ, έλα Χριστέ,
έλα στην καρδιά Χριστέ μου,
έλα και μείνε μέσα μου,
έλα στην καρδιά Χριστέ μου.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ