Είσαι Συ ο Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:Be Exalted o God (1977)
Έτος μετάφρασης:1995

Είσαι Συ ο Θεός, ζωντανός και θαυμαστός,
ναι θα ψάλλω τ’ όνομά Σου
μες στον κόσμο.
H αγάπη Σου πλατειά,
τον καθέν’ αγκαλιάζει,
η αλήθεια Σου, το έλεος ψηλά στα ουράνια.

Eπωδός
H ψυχή μου Θεέ δοξολογεί,
τ’ όνομά Σου τριγύρω, σ’ όλη τη γη.
Όλ’ η δόξα Θεέ, τα μεγαλεία,
ν’ ακουστούνε τριγύρω σ’ όλη τη γη.

Eίσαι Συ Kύριος, δυνατός κι’ αιώνιος,
για τη χάρη Σου θα λέω σ’ όλους γύρω.
Eίσαι Συ σωτήρας μου,
μόν’ εσέ θα λατρεύω,
με το πνεύμα μου, και την ψυχή
για Σε θα ψάλλω.