Είσαι ο βράχος της σωτηρίας

Τίτλος πρωτοτύπου:Rock of my salvation (1982)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είσαι ο βράχος της σωτηρίας,
δύναμη μες την ψυχή.
Είσαι η ελπίδα μου κι ο Θεός μου,
μού 'δωσες νέα ζωή.

Ναι, πιστεύω σε Σε, σε Σένα Θεέ,
για την πιστή Σου αγάπη σε με.
Με βοήθησες, με στήριξες,
σε Σένα πάντα θα έρχομαι.