Είσαι ο βασιλιάς

Τίτλος πρωτοτύπου:You are the mighty king (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Είσαι ο βασιλιάς, λόγος ζωής,
Κύριος του σύμπαντος, είσ΄ ο λυτρωτής,
και Σε προσκυνώ, και Σε προσκυνώ.

Είσ΄ ο τρανός Θεός, ο νικητής,
θαυμάσιος σύμβουλος, είσ΄ ο λυτρωτής,
και Σε προσκυνώ, και Σε προσκυνώ.

Ειρήνης άρχοντας, Εμμανουήλ,
πατήρ αιώνιος, είσ΄ ο λυτρωτής,
και Σε αγαπώ, και Σε αγαπώ.