Είσαι μεγάλος Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:I exalt Thee (1977)
Έτος μετάφρασης:1979
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είσαι μεγάλος Θεός και παντοδύναμος
το σύμπαν Σε υμνεί, με τιμή.
Εστειλες τον Χριστό μέσα στον κόσμο αυτό
πέθανε στο σταυρό, να σωθώ.

Επωδός Α'
Σε υψώνουμε, σε υψώνουμε,
σε υψώνουμε, ω Θεέ.
Σε δοξάζουμε, σε δοξάζουμε
σε δοξάζουμε, ω Θεέ.

Επωδός Β'
Σε λατρεύουμε, Σε λατρεύουμε,
Σε λατρεύουμε, ω Θεέ.
Προσκυνούμε, προσκυνούμε,
προσκυνούμε, ω Θεέ.