Είσαι κοντά μου πάντα Εσύ

Τίτλος πρωτοτύπου:Lord you are always here with me (2000)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επωδός
Είσαι κοντά μου πάντα Εσύ,
Θεέ τ'ουρανού και γης.
Ίδιος, Πιστός, Θαυμαστός,
Κραταιός, Αναλλοίωτος.
Στις υποσχέσεις Σου πατώ.
Το μέλλον μου είναι ένδοξο.
Βράχε Ισχυρέ, Αιώνιε Θεέ, Σε προσκυνώ.

Σαν δυσκολίες έρχονται,
σε Σένα πάντοτε στρέφομαι.
Μ'αγκαλιάζεις Εσύ, με δέχεσαι.
Κι όταν οι θύελλες κτυπούν,
σφικτά τα χέρια Σου με κρατούν,
Οδηγέ μου πιστέ, Αιώνιε.

Όσο ζω
Είσ' εδώ
και Σ'έχω πάντα στο πλευρό.