Είσαι Ιησού το καταφύγιο

Τίτλος πρωτοτύπου:God is my refuge (1987)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επωδός
Είσαι Ιησού το καταφύγιο μου,
βοήθεια στις θλίψεις μου.
Το φρούριο μου και ελευθερωτής,
Πατέρας μου και φίλος μαζί.

Είσαι μαζί μου και όλα τα έχω,
ειρήνη, χαρά στη ζωή,
με ξεδιψάς με ζωντανά νερά,
μαζί Σου η ψυχή ξαναζεί.

Κι αν περπατώ σε κοιλάδες θανάτου,
ποτέ δεν φοβάμαι γιατί,
σε νοιώθω κοντά μου, με παρηγορείς,
να με αρνηθείς δεν μπορείς.