Είσαι ένδοξος Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:You are crowned with many crowns (1984)
Έτος μετάφρασης:1995
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είσαι ένδοξος Θεός,
ο λόγος Σου δημιουργεί.
Ο θρόνος Σου υψώνεται,
κυβερνάς με δύναμη.

Σε Σένα ανήκει
η τιμή και η δόξα.
Κύριος είσαι
σ' όλη τη γη.
Κύριος της γης.
Κύριος της γης.