Είσαι άγιος και Σε προσκυνώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Emmanuel (2005)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είσαι άγιος και Σε προσκυνώ,
βασιλιά μου Εσύ,
αλληλούια ήρθες μέσα μου, μου 'δωσές ζωή.

Εμμανουήλ, Ιησού Χριστέ
δε μ' εγκατέλειψες,
ποιμένα μου,
πάντα είσαι δίπλα μου,
Εμμανουήλ.

Με σοφία τ'άστρα ξεχώρισες
απ' το σκοτάδι,
με αγάπη με προσκάλεσες και σ'ακολουθώ.