Είσ’ ο Θεός μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Jahovah Jireh (1974)

Είσ’ ο Θεός μου, δύναμή μου,
βοήθεια στον κόσμο αυτό για να σταθώ.
Είσαι ο βράχος, είσαι πέτρα,
επάνω Σου να στηριχτώ.
Εσύ θα φροντίσεις, Χριστέ,
για κάθε μου στιγμή στη ζωή.
Εσύ θα μ’ οδηγήσεις μια μέρα εκεί
στη χώρα τ’ ουρανού τη λαμπρή σαν νικητή,
στη χώρα τ’ ουρανού τη λαμπρή.

Είσ’ ο Θεός μου, η χαρά μου,
η μόνη ελπίδα είσαι Συ, μονάχα εσύ,
μέσα στην μπόρα, στη φουρτούνα
η χάρη Σου είν’ αρκετή.
Εσύ θα φροντίσεις, Χριστέ,
για κάθε μου στιγμή στη ζωή.
Εσύ θα μ’ οδηγήσεις μια μέρα εκεί
στη χώρα τ’ ουρανού τη λαμπρή σαν νικητή,
στη χώρα τ’ ουρανού τη λαμπρή.