Είναι μεγάλη αλλαγή

Τίτλος πρωτοτύπου:There's been a change in me
Έτος μετάφρασης:1979

Είναι μεγάλη αλλαγή,
μεγάλη αλλαγή,
έχω χαρά, έχω σωθεί,
απ΄την σκλαβιά εβγήκα
στην ελευθεριά
ω, τι αλλαγή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ