Είναι λυτρωτής μας

Τίτλος πρωτοτύπου:There is a redeemer (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Είναι λυτρωτής μας ο Ιησούς Χριστός.
Του Θεού αμνός, μεσσίας, πέθανε για μας.

Επωδός
Σε ευχαριστούμε που έστειλες τον Υιό
και ήρθε το Πνεύμα, για να μας πληροί.

Κύριε λυτρωτή μας, όνομα τρανό.
Του Θεού αμνός, μεσσίας, πέθανες για μας.

Όταν πια στη δόξα του Θεού σταθώ,
κει θα δω τον βασιλιά μου που Τον αγαπώ.