Είναι βασιλιάς βασιλιάδων

Τίτλος πρωτοτύπου:King of kings (1980)
Έτος μετάφρασης:1981
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είναι βασιλιάς βασιλιάδων,
δόξα, αλληλούια.
Είναι κύριος κυρίων,
δόξα, αλληλούια.

Άρχοντας ειρήνης είναι ο Χριστός.
Άγιος, δοξασμένος Θεός ισχυρός.