Είν’ σωτήρας της ψυχής μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Ηe is the saviour of my soul (1965)
Έτος μετάφρασης:1978

Είν’ σωτήρας της ψυχής μου,
ο Ιησούς, ο Ιησούς,
είν’ σωτήρας της ψυχής μου,
είναι ο σωτήρας μου.
Ιησού, Ιησού,
Ιησού, Ιησού,
είν’ σωτήρας της ψυχής μου,
είναι ο σωτήρας μου.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ