Είμαστε πάλι μαζί

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 2
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είμαστε πάλι μαζί,
για να λατρεύσουμε Αυτόν.
Είμαστε πάλι μαζί,
ομοθυμαδόν.

Κάτι καλό μας περιμένει,
κάτι καλό θα μας συμβεί.
Είμαστε πάλι μαζί,
για να λατρεύσουμε Αυτόν.