Είμαι Θεός θεραπευτής

Τίτλος πρωτοτύπου:I am the God that healeth thee (1986)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είμαι Θεός θεραπευτής
είμαι Θεός αγάπης
στέλνω το λόγο μου και σε γιατρεύω
είμαι Θεός ειρήνης.

Είσαι Θεός θεραπευτής
είσαι Θεός αγάπης
στέλνεις το λόγο σου και με γιατρεύεις
είσαι Θεός ειρήνης.