Εξ' αγάπης ο πλάστης Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:In the garden (1912)

Εξ' αγάπης ο πλάστης Θεός
στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους
δύο έπλασ’ αυτούς κατ’ εικόνα Θεού
κι ευλόγησε τον γάμον.

Επωδός
Δόξα, έστω σε Σε ω Θεέ ποιητά,
ω, αγίασε την τελετήν
και τους δύο εδώ μελλόνυμφους τους σούς
ευλόγησον ω Πάτερ.

Στης ζωής το ταξίδι αυτό
Συ βοήθει αυτούς καθ' εκάστην
κι ενδυνάμωνε Συ και προστάτευε αυτούς
με την θείαν Σου χάριν.

Δώσ’ να ζήσουν ως δούλοι Χριστού
κι η ζωή των ως φως να προβάλλει
με την υπακοή και την πίστιν εις Σε
ώστε να Σε δοξάζουν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ