Δοξάστε με χαρά

Τίτλος πρωτοτύπου:Rejoice, rejoice, rejoice! (1986)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δοξάστε με χαρά,
υψώστε με χαρά,
λατρεύστε τον Κύριο
με χαρά.

Ψυχή μου πρόσφερε τιμή,
στον Ιησού Χριστό
τον Σωτήρα Κύριο.

Ψυχή μου δόξασε ξανά,
τον Θεό που είναι Αγαθός.