Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory to the Lamp (1983)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό.
Δόξα, δόξα, δόξα στον αμνό.

Ναι είσαι άξιος τιμής και λατρείας
ω άμωμε αμνέ.
Έγινες θυσία σωτηρίας,
ω άγιε αμνέ.