Δεν περίμενες Θεέ

Τίτλος πρωτοτύπου:I'm forever grateful (1986)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δεν περίμενες, Θεέ,
να 'ρθω εγώ σε Σε,
αλλά ήρθες Εσύ εδώ στη γη.
Με ανθρώπινη μορφή, Δούλε ταπεινέ,
πριν φωνάξω, με κάλεσες Εσύ.

Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά
τώρα σε δοξάζω, Βασιλιά,
που έγινες θυσία στο Σταυρό,
να σωθεί, ο κάθε αμαρτωλός.