Ας σιωπήσει κάθε σάρκα

Τίτλος πρωτοτύπου:Let all mortal flesh keep silence (1864)
Έτος μετάφρασης:2020

Ας σιωπήσει κάθε σάρκα και με δέος ας σταθεί,
κάθε γήινη σκέψη ας σβήσει κι ό,τι μάταιο ας χαθεί,
γιατ’ ήρθ’ ο βασιλιάς μας και Θεός,
ο Κύριος, Ιησούς Χριστός.

Βασιλιάς των βασιλιάδων ο αρχαίος των ημερών
ήρθ’ ο Κύριος των κυρίων σώμα ντύθηκε θνητό
κι έγινε για μας θυσία
ο μόνος άμωμος αμνός.

Τον προσκυνούν οι ουράνιες δυνάμεις Χερουβείμ και Σεραφείμ,
μπρος στην άγια Του παρουσία συνεχώς δοξολογούν.
Αλληλούια! Αλληλούια!
Δόξα εν υψίστοις Θεώ!