Άνοιξε τα μάτια μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Open our eyes (1976)
Έτος μετάφρασης:1981
  • ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΧΚ
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Άνοιξε τα μάτια μου, Χριστέ να Σε ίδω,
θέλω να Σ΄αγγίξω, να Σου πω «Σ΄αγαπώ».
Ανοιξε τ΄αυτιά μου, θέλω να Σ΄ακούσω.
Ανοιξε την καρδιά μου, για να Σε δεχθώ.

Ανοίγω τα μάτια μου, Χριστέ μου Σε βλέπω.
Τώρα Σε αγγίζω, τώρα Σ΄αγαπώ.
Ανοίγω τ΄αυτιά μου, τώρα Σε ακούω.
Δίνω την καρδιά μου σε Σε που αγαπώ.

Τώρα Σε λατρεύω, τώρα Σε δοξάζω.
Τώρα Σου φωνάζω, «Είσαι θαυμαστός».
Τώρα Σε λατρεύω, τώρα Σε δοξάζω
Τώρα Σου φωνάζω, «Είσαι θαυμαστός».