Αλληλούια ζει ο Ιησούς

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus is alive (1987)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αλληλούια, ζει ο Ιησούς,
νίκησε το θάνατο και αιώνια θα ζει.
Κύλησε την πέτρα,
τώρα ζει, τώρα ζει.

Είναι το άλφα και το ωμέγα,
το τέλος κι η αρχή.
Έγινε θυσία για να ζήσω εγώ και εσύ.
Ελπίδα λυτρωμένων.
Τώρα ζει, τώρα ζει.

Δημιουργός,
τελειωτής της πίστης μας
ακρογωνιαίος λίθος
αυτός που τοτε απέρριψαν.
Ο θάνατος νικήθηκε,
ο άδης δεν έχει πια κεντρί,
αλληλούια, αλληλούια.

Θαυμαστός σύμβουλος,
Θεός παντοδύναμος,
αιώνιος πατέρας,
ειρήνης άρχοντας είν΄ Αυτός.
Ειν' ο λόγος που πάντα μένει
ζωντανός, ζωντανός.

Αλληλούια, ο Ιησούς μας ζει.