Αλληλούια, ο Ιησούς τώρα ζει

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus is alive (1987)

Αλληλούια, ο Ιησούς τώρα ζει,
o θάνατος νικήθηκε, ο τάφος δεν έχει ισχύ,
για πάντα ζει ο Ιησούς μας, αναστήθηκε, αναστήθηκε.
Είναι το άλφα και το ωμέγα, ο πρώτος κι ο έσχατος,
την αμαρτία μου πήρε και τώρα ελεύθερα πια ζω,
του Θεού ο αμνός ανέστη, τώρα ζει, τώρα ζει.

Δημιουργός,
τελειωτής της πίστης μας
ακρογωνιαίος λίθος
αυτός που τοτε απέρριψαν.
Ο θάνατος νικήθηκε,
ο άδης δεν έχει πια κεντρί,
αλληλούια! αλληλούια!

Θαυμαστός σύμβουλος,
Θεός παντοδύναμος,
αιώνιος πατέρας,
ειρήνης άρχοντας είν΄ Αυτός.
Ειν' ο λόγος που πάντα μένει
ζωντανός! ζωντανός.

Αλληλούια, ο Ιησούς μας ζει.