Άγιος, άγιος

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy, holy (1972)
Έτος μετάφρασης:1978
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος,
άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός.

Επωδός
Τις καρδιές μας με αγάπη
προς Εσέ υψώνουμε,
Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος.

Άγιε πάτερ, άγιε πάτερ,
μας συγχώρησες με χάρη μας υιοθέτησες.

Ιησού μας, Κύριέ μας,
μας ελύτρωσες, μας έσωσες Χριστέ μας.

Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα,
πλήρωσέ μας, εκ νέου Άγιο Πνεύμα.

Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αλληλούια.