Άξιος είσαι

Τίτλος πρωτοτύπου:Thou art worthy (1963)
Έτος μετάφρασης:1980
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Άξιος είσαι Άξιος είσαι
Άξιος είσαι Θεέ
να λάβεις δόξα
τιμή λατρεία
Άξιος είσαι Θεέ

Διότι τα πάντα
το χέρι Σου έκτισε
διότι τα πάντα διοικεί
και ό,τι επλάσθη
για το θέλημά Σου
επλάσθη
κι υπάρχει στη γη.