Θεός ευλογητός, Θεός ευλογητός

Τίτλος πρωτοτύπου:O blessed be the Lord (1984)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1985

Θεός ευλογητός, Θεός ευλογητός,
στη χάρη Του τρανός,
στη χάρη Του τρανός,
Θεός ευλογητός, Θεός ευλογητός,
παντοδύναμος παντοδύναμος.

Προσκυνούμε, Θεέ, μ’ όλη τη καρδιά, | 2x

σ’ αγαπούμε, Θεέ, δίνεις τη χαρά. |

Θεός ευλογητός, Θεός ευλογητός,
αιώνια πιστός, αιώνια πιστός,
Θεός ευλογητός, Θεός ευλογητός,
άγιος, καθαρός, άγιος, καθαρός.