Θέλω Σε ευλογεί

Τίτλος πρωτοτύπου:Bless His holy name (1973)
Έτος μετάφρασης:1979
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θέλω Σε ευλογεί
και πάντα τα εντός μου, Κύριε, Θεέ.
Είσαι θαυμαστός, Κύριος, Θεός,
άρχων του παντός είσαι, Κύριε.