Θα Τον δοξολογώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Praise, I will praise You Lord (1989)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θα Τον δοξολογώ
με όλη την καρδιά,
θα λέω συνεχώς τα θαυμάσια του Θεού,
θα ψάλλω το όνομά Του.
Θα Τον δοξολογώ
με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα η χαρά.
Αλληλούια.

Θα Τον ευχαριστώ
με όλη την καρδιά,
για την αγάπη που 'δειξε για με
θα ψάλλω το όνομά Του.
Θα Τον ευχαριστώ
με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα η χαρά.
Αλληλούια.

Θα Τον ακολουθώ
με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα οδηγός
στο δρόμο της ζωής μου.
Θα Τον εμπιστευτώ
με όλη την καρδιά,
θα είναι Αυτός για μένα η χαρά.
Αλληλούια.